Flim (ฟิล์มกันความร้อน)

ฟิล์มติดอาคาร

ประโยชน์ของฟิล์มติดอาคารนี้ สามารถสะท้อนรังสีอินฟาเรดซึ่ง เป็นรังสีความร้อนช่วยให้ประหยัดพลังงานได้จริงและด้วยคุณสมบัติที่สามารถให้แสงส่องผ่านได้สูงสุดถึง 70% ช่วยให้อาคารบ้านพักอาศัยของท่านมีแสงสว่างเต็มที่ คุณจึงไม่ต้องเปิดไฟเกินความจำเป็นซึ่งจะช่วยให้คุณประหยัดไฟได้อย่างแน่นอน

 

1

ทางเลือกใหม่ที่ดีกว่า

ปัจจุบันมีวัสดุกันร้องในท้องตลาดมากมาย ทั้งฉนวนกันความร้อนและฟิล์มทั่วไป ฟิล์มติดอาคารของทางเรา คือทางเลือกที่ดีที่สุดทางหนึ่งในการป้องกันความร้อนเมื่อเราติดตั้งฟิล์ม ลงบนกระจกความร้อนจะถูกสะท้อนออกไปทันทีกว่า 97% ในขณะที่แสงสว่างสามารถส่องผ่านได้สูงสุดถึง 70%